Изисквания при отваряне на заведение за бързо хранене

301 0

Ако искате да отворите заведение за бързо хранене и не сте се сблъсквали с този тип дейност преди, то вероятно не знаете какво точно ви е необходимо, що се отнася до изискванията. Е, ние сме тук, за да ви помогнем. В тази статия ще обсъдим какви са изискванията, за да отворите заведение за бързо хранене.

На първо място, ще ви е необходима регистрация като търговец или фирма. Малки заведения за бързо хранене могат да бъдат отворени и с регистрация като едноличен търговец. От друга страна, малък бизнес или по-голям такъв имат нужда от регистрация като юридическо лице. Първата стъпка към изпълняване изискванията за отваряне е именно тази регистрация.

След това е време да се избере помещение. При него също фигурират редица изисквания, включително и относно регистрацията му по документи. Предназначението на обекта по документи трябва да отговаря на предназначението, което ще изпълнява. Заведението за бързо хранене изисква помещение, което може да служи като заведение за обществено хранене, съгласно изпълнените изисквания и наличните документи.

В закона фигурират редица условия по отношение на помещението за заведението. Това включва не просто документацията му на хартия, а и наличните входове за клиенти, за зареждане, броя мивки, големината, обособяването на кухня и т.н. Тези условия можете лесно и бързо да откриете след консултация с БАБХ (Българска агенция по безопасност на храните).

Разбира се, ще ви е нужен касов апарат. Той е съществен детайл (много важен!), с който трябва да се сдобиете, за да можете да оперирате като търговец или фирма. Всеки вид търговска дейност изисква използване на фискално устройствоо, чрез което да се регистрират и отчитат продажбите.

След това ще трябва да се регистрирате в Областната дирекция по безопасност на храните. Това става чрез попълване на заявланеие за регистрация на обект за производство и търговия с храни. Заявлението трябва да бъде придружено със списък на групите храни, които ще предлагате в заведението си за бързо хранене. Необходимо е наличие на система, чрез която да се управлява безопасността на предлаганите храни. Нужно е също да се спазват високи нива на практиките ви по отношение на търговията и хигиената. Може да е необходимо да се извърши анализ за опасностите и контрол на критичните точки. При изпълнение на нужните законови процедури, след одобрение ще получите съгласие за регистрация с удостоверение. То е изключително важно за работа в обекта, като едва след получаването му можете да работите с клиенти.

Ще ви трябва също разрешително от служба “Пожарна и аварийна безопасност”. Допълнително е необходим договор със служба по трудова медицина. Други договори, които трябва да сключите, са с фирма, която да извършва дезинфекция и дезинсекция с дератизация.

Собствениците на заведение, регистрирани като еднолични търговци, които нямат оборот над 50 000 лева, нямат нужда от регистрация по ДДС, а трябва да заплащат специален годишен данък. В останалите ситуации, обаче, е нужно да се регистрирате по ДДС.

Помнете, че когато оперирате заведение за бързо хранене, има изисквания и по отношение на персонала. Служителите ви трябва да имат заверени от здравната инспекция здравни книжки.

Всеки път, когато решите, че искате да допълните менюто си, това трябва да бъде отчетено към Областна дирекция по безопасност на храните. За целта трябва да се подаде ново заявление.

Ще трябва да имате и счетоводител, който да води счетоводството ви, да се грижи за документацията, за необходимите срокове и такси, които трябва да се заплатят. Добре е да имате поне консултация с адвокат, за да сте сигурни, че изпълнявате всички изисквания. Трябва да се уверите, че има служебно лице, което да подготвя договорите със служителите ви и всички други необходими документи за дейността на заведението. Не само е необходимо първоначално да се подадат всички изисквани от закона документи, но такива трябва да се попълват и подават на редовни интервали, съгласно законодателството. Затова ще е нужно да сте сигурни, че изпълнявате тези изисквания, в противен случай подлежите на различни по размер глоби.

Как да стартирате?

Хубаво ще е преди да стартирате с дейността, описана по-горе, да си изготвите бизнес план след щателен анализ на конкуренцията. По този начин можете да прогнозирате разходите и печалбите, изгодата от отварянето на заведението и кога можете да очаквате някаква възвръщаемост. Помнете, че това няма как да стане веднага, тъй като се изисква влагане на разходи и първо те трябва да се избият. Анализът на конкуренцията също е от основно значение, понеже ви позволява, е, да видите срещу кого ще се конкурирате. Това може да ви подскаже страни на пазара, върху които да наблегнете, за да получите конкурентно предимство.

Освен това, след като сте се сдобили с нужните разрешителни, ще имате нужда и от още детайли. Ще трябва да обособите зони за приготвяне на храна, за готвенето ѝ, за съхраняването ѝ, за напитки, за обслужване на клиенти, за хранене на клиенти и т.н. Ще са ви необходими голям брой уреди, които трябва да са на професионално ниво, за да постигнете оптимална производителност.

Leave a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *